لینک های دسترسی

یک شهروند آلمانی افغان الاصل در آلمان ملزم شناخته شد


مدعی العموم ها در آلمان دو مرد را به داشتن ارتباطات با یک سازمان دهشت افگن که طرح حملاتی را بر ایالات متحده در آن کشور در سال ۲۰۰۷ داشتند، ملزم شناخته است.

مدعی العموم ها این دو نفر را که تنها به نام « امید اس» یک شهروند آلمانی افغانی الاصل و « حسین او» یک نفر ترک معرفی کرده، ملزم به حمایت از « اتحادیه اسلامی جهاد» خوانده اند.

این اتحادیه شاخه از جنبش اسلامی ازبکستان است که با القاعده ارتباطاتی دارد.

مدعی العموم ها میگویند، این دو مرد با « آدم ایلماذ» یکی از سه نفری ارتباط دارند که در سپتمبر ۲۰۰۷ در ارتباط به توطئه حمله بر اهداف ایالات متحده و آلمان در جرآلمان باز داشت شدند.

پولیس آلمان این دوتن را در ماه سپتمبر گذشته در فرانکفورت باز داشت کرد.

XS
SM
MD
LG