لینک های دسترسی

قوای نظامی ایالات متحده و افغانستان ۳۳ تندرو را کشتند.


قوای نظامی ایالات متحده در افغانستان میگوید عساکر تحت رهبری ایالات متحده و افغانستان طی تصادمات جداگانه در ولایات هلمند و لوگر ۳۳ تندرو را کشتند.

یک قوای مشترک وقتی بروز پنجشنبه در ولسوالی گرشک ولایت هلمند گزمه میکرد، هدف گلوله باری قرار گرفت. ایالات متحده میگوید عساکر، بعد ازانکه مطمئن شدند در منطقه اهالی وجود ندارد، دست به آتش متقابل زده، ۳۰ شورشی را کشتند. یک عسکر افغانی مجروح شد.

ولایت جنوبی هلمند یکی از خطرناک ترین مناطق افغانستان است و طالبان، که از قاچاق مواد مخدر منفعت میبرد، یک مقدار زیاد اراضی را کنترول میکند.

بروز جمعه، ایالات متحده گفت در جریان حمله ای بر یک دستگاۀ تولید بم در ولایت لوگر، سه تندرو کشته شد.

خشونت شورشیان در افغانستان در بلندترین حد از سال ۲۰۰۱ باینطرف که قوای تحت رهبری ایالات متحده حکومت طالبان را برانداخت، قرار دارد.

تندروان بطور فزاینده ای عساکر ایالات متحده، تانو و وکلای شورای ملی افغانستان را هدف قرار میدهند. بروز پنجشنبه، یک بم کنار جاده در ولایت هلمند داد محمد خان، یک وکیل برجستۀ شورای ملی را که علناً از طالبان انتقاد میکرد، بقتل رسانیدند.

حامد کرزی، رئیس جمهور این بم گزاری را محکوم نمود، از داد محمد خان منحیث یک رهبر که برای ایجاد صلح در منطقه کار میکرد، ستایش نمود.

XS
SM
MD
LG