لینک های دسترسی

Breaking News

تاثیر پلان مشوق مالی براک اوباما بر پروژه های ساختمانی


پول پلان مشوق مالی براک اوباما در ایالتهای امریکا سرازیر شده و با آن پروژه های ساختمانی در گوشه و کنار کشور پدیدار گردیدند.

حکومت اوباما میگوید سرمایه گزاری در پروژه های زیربنایی،باعث ایجاد هزاران شغل و احیای اقتصاد متزلزل ایالات متحده میگردد.

کار ساختمانی پروژهای جدید ترانسپورتی در سرا سر ایالات متحده در شرف وقوع است. اینها اولین پروژه های های اند که به کمک محموله ای مشوق مالی که ماه گذشته تصویب گردید،تمویل میگردد.

در ایالت میزوری، کارمندان ساختمانی یک شاهراه را وسیع میسازند و یک پل جدید را جاگزین این پل کهنه میکنند که در سال ١٩٣٣ اعمار گردیده بود. یکی از سرپرستان این کار ساختمانی میگوید که این امر بر اقتصاد فوراً تاثیر خواهد کرد.

"ما فکر میکنیم که به ارزش تقریباً ٦۴٠ میلیون دالر کار وجود دارد که حدود ١۴هزار شغل را ایجاد خواهد کرد."

مقامات امور ترانسپورتی در کالورادو میگویند که آنها برای ترمیم زیربنای متزلزل شده ای کشور نیز به پول ضرورت دارند.

"١٢٦ پلاز لحاظ ساختمانی نا مناسب هستند که ١١٥ آن ٧٥ سال کهنه است."

این پژوره ها بخشی از ۴٨ میلیارد دالریست که رئیس جمهور اوباما در محموله مشوق مالی برای ترانسپورتیشن تخصیص داده بود.

اوباما: "این سرمایه گزاری در اعمار شاهراه ها تا آخر سال آینده،باعث ایجاد ١٥٠ هزار شغل خواهد شد که بیشتر آن در سکتور خصوصیخواهد بود."

اوباما میگوید، از زمان امضای پلان مشوق مالی بدینسو در ماه گذشته، بیش از ٢٠٠ پروژه شاهراه روی دست گرفته شده است. یک بخش از این پول برای بهبود میدان های هوایی کشور نیز تخصیص داده شده است.

حکومت همچنان برای بهبود و توسعه زیربنای خطوط راه ای آهن مسافربری یک اعشاریه سه میلیون دالر تخصیص داده است.

XS
SM
MD
LG