لینک های دسترسی

ملاقات اوباما با سر منشی ناتو در قصر سفید


رئیس جمهور براک اوباما جهت بررسی مجدد وضع و ستراتیژی ماموریت های اتحادیه ناتو، با یاپ دوهوپ سخیفر، سرمنشی آن اتحادیه در قصر سفید ملاقات کرد.

اوباما به خبرنگاران در قصر سفید گفت، ناتو باید اولویت هایش را با چالش های جدید قرن ۲۱ برابر سازد.

رئیس جمهور اوباما اظهار نمود، او و یاپ دی هووپ سخیفر، بر ۶۰ مین سالگرد جلسه سران ناتو که در آلمان و فرانسه دایر میگردد، بحث و مذاکره کردند.

او گفت اطمینان دارد که عملیه را میتوان ایجاد کرد که اتحادیه ناتو را تقویه کند و آن را در انسجام دهی مساعی در افغانستان تقویه نماید.

دو هوپ سخیفر گفت، چالش های عمده ای در افغانستا ن وجود دارد. او افغانستان را مهمترین اولویت عملیاتی ناتو خواند.

XS
SM
MD
LG