لینک های دسترسی

هدف قرار دادن طالبان بم ساز عساکر توسط عساکر در افغانستان


قوای نظامی ایالات متحده میگوید عساکری که با قوای افغانی کار میکنند طی یک حملۀ شبانه که هدف آن بم سازان طالب بود، ۱۱ تندرو را کشتند.

یک بیانیۀ روز جمعۀ قوای نظامی حاکیست که در جریان این عملیات در لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، یک تندرو دستگیر گردید.

مقامات ایالات متحده میگویند یک ریش سفید قوم گفت که مردم دهات مجبور ساخته شدند به طالبان پناهگاه بدهند.

در یک عملیات دیگر در ولایت هلمند، وزارت داخلۀ افغانستان میگوید، پنج تندرو را هلاک ساخت، بشمول کسی که مسؤل انفجار بمی بود که هفتۀ گذشته محمد خان، عضو ولسی جرگه را بقتل رسانید.

جنوب افغانستان بصورت عموم و ولایت هلمند، مخصوصاً مرکز شورش روز افزون طالبان میباشد.

همچنان بروز پنجشنبه، اولین دستۀ ۲۴۰ نفری شاملین کورس های تعلیمات قوای پولیس، تعلیمات شان را بپایان رسانیدند.

این قوای محافظت عامه که از حمایت ایالات متحده بهره مند است، بمنظور تقویۀ قوای پولیس محل تربیه شده است.این پروگرام به شورای بیداری در عراق تشبیه شده که بخاطر جنگ با القاعده ستایش میشدند.

XS
SM
MD
LG