لینک های دسترسی

اوباما استقرار قوای زمینی به مناطق سرحدی را رد کرد


براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده، اعزام قوای زمینی منحیث بخشی از ستراتیژی جدید را به پاکستان، در جهت مبارزه علیه تندروانی که در امتداد سرحد پاکستان و افغانستان میجنگند، رد کرده است.

اوباما بروز یکشنبه در تلویزیون سی بی اس گفت، پاکستان یک کشور مستقل است و ایالات متحده برای معامله با القاعده باید با حکومت اسلام آباد کار نماید.

اوباما گفت، طبق ستراتیژی جدید که بروز جمعه اعلان شد، قوای امریکایی صرف پس از مشوره با حکومت پاکستان، مراکز نهایت عمده دهشت افگنان را در خاک آنکشور هدف قرار خواهد داد.

ریس جمهور گفت او برای پاکستان، جهت ریشه کن ساختن پناه گاه های تندروان در سرحد افغانستان وسایلی برای پاکستان تدارک خواهد دید.

ولی او گفت مسول حصول نتایج باید پاکستان باشد.

در ستراتیژی اوباما، اعزام ۴۰۰۰ عسکر دیگر به افغانستان برای مبارزه با شورش در حال افرایش طالبان، شامل میباشد.

XS
SM
MD
LG