لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد مالی امریکا برای انتخابات در افغانستان


روزنامۀ های نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال در مورد تعهد مالی ایالات متحده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و همچنان ارتباط مستقیم نا امنی های پاکستان در وضع افغانستان.

روزنامه نیویارک تایمز به قلم مارک لندلر مطلبی را در مورد تعهد ایالات متحده بخاطر تهیه 40 میلیون دالر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهور نشر نموده که هلری کلنتن، وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در هالند در حالی وعده نموده که میخواهد توجه دوستان و دشمنان را به استراتیژی جدید امریکا در قبال افغانستان جلب نماید.

نیویارک تایمز از کلنتن نقل قول نموده که از کدام کاندید مشخص حمایت و یا مخالفت نمیکند، بلکه فقط میخواهد مطمین باشد که انتخابات قانونی و معتبر باشد.

هدف این تعهد امریکا پوره کردن کمبود 100 میلیون دالر از جانب ملل متحد برای برگزاری انتخابات در ماه آگست بوده که کلنتن امیدوار است آغاز پیشنهادات روی موضوعات متعدد، بشمول بهبود امنیت افغانستان و مبارزه با تجارت مواد مخدر باشد.

در مطلب نیویارک تایمز در رابطه به کنفرانس آمده است که امریکا با متحدین خسته از جنگ مقابل خواهد بود که علاقمند نیستند نیروی بیشتر به افغانستان اعزام نمایند و همچنان ایران نیز – منحیث یک همسایه مشکوک – درین کنفرانس اشتراک میکند که کوشش های رئیس جمهور اوباما را بخاطر مذاکره رد کرده است.

خانم کلنتن گفت ایالات متحده استراتیژی واقعبینانه را تقدیم خواهد کرد که روی شکست القاعده متمرکز تا به مبدل ساختن افغانستان به یک دموکراسی غرب مانند.

روزنامه نیویارک تایمز می افزاید، بخاطر به اثبات رساندن متفاوت بودن از ریاست جمهوری بش، حکومت اوباما عباره "جنگ ضد دهشت افگنی" را دیگر استفاده نمیکند که خانم کلنتن این موضوع را تائید کرد.

خانم کلنتن گفت در نظر ندارد با نماینده ایران ملاقات رسمی نماید، ولی گفت اگر بشکل غیر مستقیم مواجه شود، رد نخواهد کرد. او علاوه کرد که ایران نقش سازندۀ دارد، خصوصاً در بخش مبارزه با مواد مخدر.

مطلب نیویارک تایمز ادامه یافته است، در حالیکه ائتلاف ناتو آماده اعزام عساکر بیشتر به افغانستان نیست، ایالات متحده بر مسائل اقتصادی و انکشافی تاکید میکند.

خانم کلنتن گفت او تاکید خواهد کرد تا افغان ها را در تقویه حکومتداری و آغاز پروژه های کمک رسانی همکاری نمایند بخاطریکه فساد اداری موجودهو مصارف بیهوده آن کوشش ها را متاثر ساخته است.

کمتر از یک ربع کمک هایکه برای افغانستان از سال 2002 تا 2008تعهد شده بود، داده شده است. بخاطر عدم هماهنگی با افغان ها، چهل در صد کمک ها دوباره به تمویل کننده گان مسترد گردیده است.

خانم کلنتن گفت تمرکز به سطح منقطه تغیری نسبت به حکومت بش در رابطه به موضوع افغانستان است. قرار است طی هفته جاری رئیس جمهور اوباما در مورد استراتیژی جدید با رهبران چین و روسیه در یک کنفرانس اقتصادی در لندن و در کنفرانس ناتو در فرانسه و جرمنی صحبت نماید.

در روزنامه وال ستریت ژورنال گراهم الیسن و جان دوچ نوشته است که رئیس جمهور اوباما حین اعلام استراتیژی جدید مشخص ساخت که هدف امریکا واضح و مشخص بوده که پراگنده، خلع سلاح و بلاخره شکست دادن القاعده در افغانستان و پاکستان است و نمیخواهد آن شبکه در آینده به این کشور ها برگردد.

نویسنده گان مطلب که مامورین سابقه استخباراتی حکومت بل کلنتن اند، ادامه داده اند که اوباما استراتیژی را "افغانستان و پاکستان" نامگذاری نموده ولی آنها پیشنهاد میکنند که باید استراتیژی پاکستان و افغانستان مسمی میشد، زیرا مسلۀ اصلی در پاکستان است.

سوال کلیدی در مورد افغانستان این است که منافع ملی امریکا در آن کشور چیست؟ رئیس جمهور بش به این سوال جواب گستردۀ داده بود.

ولی رئیس جمهور اوباما حین مبارزات انتخاباتی مشخص ساخت که امریکا نمیخواهد افغانستان یکبار دیگر به مرکز مصون القاعده برای حمله بر ایالات متحده مبدل شود. و نویسنده اضافه نموده است که انکشافات در افغانستان ثبات و یا همکاری پاکستان را بخاطر محو القاعده تحت شعاع قرار نمیدهد.

مطلب وال ستریت می افزاید مشکل فوق العاده و مستقیم در پاکستان میباشد. ایالات متحده در آن کشور منافع ملی عالی و مهمی دارد.

مهمتر از همه جلوگیری از افتادن سلاح های ذوری پاکستان بدست دهشت افگنان مانند اسامه بن لادن است. عبدالقدیر خان، پدر سلاح ذوری پاکستان اولین فروشنده غیر قانونی تکنالوژی و معلومات ذوری در سطح جهان برای لیبیا، کوریای شمالی و ایران است.

محافظت سلاح ذروی پاکستان نیاز به جلوگیری اداره آن کشور بدست افراطیون اسلامی میباشد. در ختم مطلب آمده است، طوریکه جو بایدن، معاون رئیس جمهور اوباما هشدار داد برای امریکا قابل تصور نیست تا بزرگترین کشور مسلمان که نفوس آن از نفوس مجموعی ایران، عراق، افغانستان و کوریای شمالی بزرگتر است، یک دولت ناکام گردیده بدست افراطیون افتد.

XS
SM
MD
LG