لینک های دسترسی

هدایت کرزی در مورد مرور بر یک قانون جنجال برانگیز ازدواج


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید ارزیابی یک قانون جدید را هدایت داده که منتقدین میگویند ممکن است تجاوز بر همسران را قانونی ساخته و حقوق زنان را مقید گرداند.

آقای کرزی بروز شنبه گفت وزارت عدلیه این قانون را بدقت مطالعه خواهد کرد و تعهد نمود که اگر نگرانی ای در زمینه وجود داشته باشد آنرا دوباره به مجلس شورا خواهد فرستاد.

آقای کرزی گفت نگرانی ها را درک میکند ولی گفت که شاید این نگرانی زادۀ ترجمۀ نامناسب و یا سؤ تعبیر باشد. او گفت تعبیر او ازین سند عین چیزی نیست که منتقدین میگویند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بروز شنبه در جملۀ چندین رهبر جهان بود که ازین قانون که هدف آن تنظیم خانواده در بین جامعۀ شیعیان است، شدیداً انتقاد نمودند.

آقای اوباما طی یک کنفرانس مطبوعاتی در فرانسه این قانون را مشمئز کننده خواند و گفت که نظر حکومتش به حکومت کرزی مخابره شده است.

نڤی پیلای، رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد میگوید این قانون، زنان را از امتناع از تقاضای شوهران برای مقاربت جنسی باستثنای مریضی، منع کرده و آنها را از خروج از منزل بدون استیذان شوهران شان باز میدارد.

بعضی از اعضای مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که شکل نهائی این قانون که تا بحال به چاپ نرسیده شامل تعدیلی است که به زنان اجازه میدهد از خانه خارج شده و تقاضای شوهران شان را برای مقاربت جنسی رد نمایند.

برتانیه، کانادا و فرانسه در مورد این قانون ابراز نگرانی کرده اند. و مقامات ایتالیه بروز شنبه گفتند که ممکن است ایتالیه عساکر طبقۀ اناث خود را از قوای ناتو در افغانستان فراخوانند.

منتقدین میگویند حکومت آقای کرزی این قانون را بسرعت تصویب نمود تا پشتیبانی جامعۀ شیعیان و اقلیت هزاره را در افغانستان کسب کرده باشد. ممکن است این گروه در انتخابات ماۀ آگست نقش فیصله کنی داشته باشد.

اگر چه قانون اساسی افغانستان خواستار حقوق مساوی برای زنان و مردان میشود، در عین زمان جامعۀ شیعیان را که ۲۰٪ نفوس کشور است اجازه میدهد قانون خانوادگی جداگانه ای بر اساس عنعنات مذهبی شان داشته باشد.

XS
SM
MD
LG