لینک های دسترسی

کوریای شمالی اولین فرصت برای پرتاب راکت را از دست داد.


کوریای شمالی اولین فرصت برای پرتاب جنجال برانگیز راکتی که میگوید حامل ماهوارۀ مخابراتی است، ظاهراً بدلیل وضع جوی، از دست داده است.

وسایل نشراتی کوریای جنوبی از قول مقامات و مامورین هواشناسی گزارش میدهد که میگویند بادهای شدید و وضع خراب جوی روز شنبه پیونگ یانگ را از پرتاب راکت بازداشته است.

مقامات دفاعی به آژانس خبرگزاری یون هاپ کوریای جنوبی گفتند که کوریای شمالی حتی سیستم راداری را که قبل از پرتاب راکت باید فعال سازد، فعال نساخت.

اما، پیونگ یانگ چهار روز دیگر وقت دارد که تعهد خود را مبنی بر پرتاب راکت بفضا برآورده سازد. کوریای شمالی گفته است این راکت را بین روزهای شنبه و چهارشنبه پرتاب خواهد کرد.

کوریای شمالی میگوید آمادگی برای پرتاب تکمیل شده و راکت بزودی پرتاب خواهد شد.

همسایگان پیونگ یانگ و ایالات متحده معتقدند که از پرتاب این راکت منحیث آزمایش قابلیت راکت قاره پیمای برد طویل استفاده میشود.

XS
SM
MD
LG