لینک های دسترسی

راهپیمای ده ها هزار نفر در عراق علیه حضور امریکا در آنکشور


ده ها هزار تن از حامیان ملا شیعه مذهب مخالف امریکا در بغداد ، در ۶ امین سالگرد سقوط این شهر به دست قوای امریکایی و در اعتراض علیه حضور قوای امریکایی در عراق، به راهپیمایی پرداختند.

حامیان مقتدا الاصدر بروز پنجشنبه در چهار راهی فردوس گرد هم آمدند. درین چهار راهی، مجسمه صدام حسین، در نهم اپریل ۲۰۰۳ سرنگون ساخته شد .

یکی از معاونین مقتد الاصدر بیانیه را از طرف او ، که گمان برده میشود در ایران زندگی میکند، قراعت کرد. درین بیانیه، صدر حضور امریکا در عراق را "جنایت علیه همه عراقیان" خوانده است.

این مظاهره با جشنی مغایرات دارد که ۶ سال قبل در همین چهار راهی، در هنگامیکه مجسمه دیکتاتور عراقی سرنگون ساخته شد ، برگزار گردید.

قرار است اردوی امریکا در سال ۲۰۱۱ ازعراق خارج گردد.

XS
SM
MD
LG