لینک های دسترسی

مامور عالیرتبه ضد دهشت افگنی بریتانیا استعفی نمود


یک مامور عالیرتبه ضد دهشت افگنی بریتانیا، بعد از آنکه تفصیل یک عملیات ضد دهشت افگنی را بطور اتفاقی افشا ساخت، از عهده اش استعفی داد.

پولیس ظاهراً مجبور ساخته شد دوازده مظنون را قبل از وقت معینه قبلی باز داشت کند. علت توقیف قبل از وقت این بود که از باب کویک، پلیس لندن، در حالی که او اسنادسری عمالیات ضد دهشت افگنی را بدست داشت، عکس برداشته شد.

جزییات این عملیات که از مدت ها بدین سو پلان شده بود، در هنگامیکه باب وارد دفتر صدر اعظم میشد در عکس کاملا هویدا بود.

پلیس بسرعت ده تن پاکستانی را که ویزه تحصیلی داشتند و دو مرد رادر شمال انگلستان بازداشت نمود. این یورش های پلیس در چندین محل صورت گرفت، بشمولیک کافی انترنت در مانچستر و کتابخانه پوهنتون جان موو ریس در لیورپول.

«ژک سمت » وزیر داخله بریتانیا از اقدام عاجل پلیس ستایش کرد و تاکید نمودکه کشورش با تهدید شدید دهشت افگنی مواجه است.

مقامات در باره کدام توطئه ممکنه دهشت افگن یو یا الزمات علیه باز داشت شدگان معلوماتی ندادند.

XS
SM
MD
LG