لینک های دسترسی

افراطیون زمبابوی متهم هستند که در عقب خشونت های جدید قرار دارند.


مشاورین ارشد رابرت موگابی، رئیس جمهور زمبابوی به خشونت های جدید که با تشکیل کابینۀ تقسیم قدرت همزمان صورت گرفته، متهم شده اند.

روزنامۀ نیویارک تایمز بروز جمعه گزارش داد که بعضی از مشاورین آقای موگابی در عقب اختطاف ده ها تن از فعالین حقوق بشر و جناح مخالف حکومت قرار دارند تا برای خود شان در قسمت جرایمی که در جریان مبارزات انتخاباتی صورت گرفته بود، معافیت کسب کنند.

این گزارش از قول اعضای حزب زانو پی اف آقای موگابی، که اسم شان ذکر نشده این ادعاها را بعمل آورده است.

بروز پنجشنبه نشرات بخش زمبابوی صدای امریکا گزارش داد که اعضای کابینه مربوط حزب زانو پی اف و مشاورین ارشد موگابی، گروهی را تشکیل داده اند که خود را شورای انقلابیون اجتماعی میخوانند. گفته میشود که این گروۀ تندرو در عقب تهاجمات تازه بر مزارع تجارتی سفید پوستان قرار دارد.

موگابی، رئیس جمهور به کرات گفته است که استملاک مزارع باید، منحیث بخشی از پروگرام تقسیمات اراضی، ادامه بیابد، ولی مورگن چنگیرای، صدراعظم جدید، باآن مخالف است و میگوید هرکسی که اراضی را ضبط میکند باید توقیف شود.

XS
SM
MD
LG