لینک های دسترسی

گزارش تازه نیویارک تایمز در مورد وضع در افغانستان


سی جی شیفرز برای روزنامۀ نیویارک تایمز در مورد یک تولی امریکایی ها که درین اواخر به ولایت کنر اعزام شده نوشته است، این دستۀ عساکر امریکایی در حالی درین قسمت افغانستان اعزام شده اند که نا معلومی های سیاسی در مورد جنگ افغانستان بیش از حد بود.

ولی جنگ گسترده تر، تقویۀ کوشش ها در منطقه و ادامۀ جنگ موضوعاتی است که رئیس جمهور اوباما تعداد عساکر امریکایی را در سال جاری در افغانستان افزایش خواهد داد.

به گزارش روزنامۀ نیو یارک تایمزدر بهار سال جاری، در حالیکه با گرم شدن آب و هوا سرعت جنگ افزایش میابد، تعداد کافی عساکر امریکایی در وانت موجود نیست تا ساحه را از دست شورشیان پاک سازند. ولی امیدواری اکنون احساس میشود که جنگ فراموش شدۀ افغانستان توسط واشنگتن دوباره مورد توجه قرار گیرد.

نیو یارک تایمز می نگارد از گذشته ها افغانستان سرزمین مخفی ولی با سرحدات قابل درک بوده است. اگر در آن قسمت بروید، مردم صمیمی هستند. اگر به قسمت دیگری بروید، مورد حمله قرار میگیرد.

ولی ساحاتی نیز تا هنوز است که هیچ خارجی جرات رفتن را ندارد. ولی با افزایش قطعات نظامی، مناطق خطرناکی که خارج از ادارۀ دولت کابل است، شاهد حضور نیرو های امریکایی بوده تا با گزمه های مداوم از دست طالبان آزاد شود.

توقعات جدید عساکر امریکایی را روحیه تازه بخشیده و اکنون آنها در پناه گاهی عمیق طالبان حمله مینمایند.

نیو یارک تایمز می نویسد تولی سی در ماه جولای به افغانستان در حالی تعبیه گردید که بعد از سالها تمرکز به عراق و قوی شدن دوبارۀ طالبان، توجه یکبار دیگر به افغانستان معطوف میگردید.

شورشیان محلی در کنر با سالها تجربه در جنگ چریکی علیه قوای امریکایی اکنون نسبت به هر زمانی قوی میباشند. با گذشت زمان آنها دشمن خود را نیز مطالعه نموده اند. آنها اکنون ماین های ساخت خود را به اندازۀ قوی و بزرگ ساخته داخل خریطه های پلاستیکی می اندازند و سر راه موتر های امریکایی تعبیه میکنند که حتی زره پوش از آن متاثر میشود.

نیو یارک می افزاید بتاریخ ۱۳ ماه جولای زمانی قوت طالبان به ذهن همه نشست که بلوک دگرمن کریک از تکساز به افغانستان برای حمله بر وانت اعزام شد. تعداد کثیر جنگجویان طالب عساکر امریکایی و افغان را مورد حمله قرار دادند. نُه امریکایی کشته و ۲۷ تن دیگر مجروح گردید. پولیس افغانستان در آن حمله علیه امریکایی ها نیز سهم داشت. قوای امریکایی در آن هنگام قریه را ترک نمودو تا هنوز دوباره در آن نرفته است.

در مطلب از یک سرباز ۲۰ سالۀ امریکایی نقل قول شده که بعد از فراغت از مکتب به عسکری شامل شد تا به عراق اعزام گردد ولی اکنون در افغانستان میباشد. او گفته است در میلیون ها سال فکر نمیکرد به افغانستان سفر نماید، ولی با کاهش خشونت ها در عراق و تشکیل حکومت اوباما، اولولیت های وزارت دفاع امریکا نیز تغیر نمود.

بخاطر اعزام عساکر بیشتر ساحۀ مسولیت این تولی امریکایی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. ولی تا هنوز هم این ساحه نسبت به تعداد عساکر وسیع میباشد. سه قریه و ساحات دیگری تا هنوز توسط قوای ائتلاف گزمه نمیشود. ولی کار ساختمانی در داخل کمپ های امریکایی ها بین کابل تا سرحد پاکستان بنظر میرسد. عساکر ائتلاف میگویند این ساختمان ها محل بودوباش اکثریت ۲۱ هزار عسکر تازه نفس امریکایی خواهد بود که قرار است در سال جاری اعزام شوند.

نیو یارک تایمز نتیجه گیری میکند یک موضوعی که عساکر امریکایی از آن اطمینان ندارند این است که آیا مردم محل از حضور گستردۀ عساکر استقبال خواهند نمود یا نه. در بعضی از قریه ها، مردم محل خواهان تعبیه عساکر اضافی میباشند، ولی در بعضی قریه های دیگر – بشمول وانت – ساکنین محلی واضحاً گفته اند که حضور عساکر خارجی را تحمل ندارند.

XS
SM
MD
LG