لینک های دسترسی

Breaking News

افراط گرایان راست گرای امریکا و پلان حمله؟


وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید، امکان دارد تندروان راست گرا در امریکا از رکود اقتصادی و انتخاب اولین سیاه پوست منحیث ریس جمهور در امریکا، استفاده کرده و آغاز به جذب اعضای جدید نمایند.

این وزارت در گزارش که هفته گذشته به ادارات پولیس داده شد، میگوید اطلاعات دقیق در مورد این که دهشت افگنان راست گرا پلان کدام حمله ای را دارند، در دست ندارد.

ولی گزارش هشدار میدهد که از دست رفتن منازل رهایشی، بی کاری، عدم توانانی در حصول کارت های اعتباری ممکن است در جذب افراد جدید کمک نماید.

این گزارش میگوید ممکن است عساکری که از جنگ برگشته اند و خود را نمی توانند دوباره در جامعه وفق بدهند، هدف این جلب و جذب قرا گیرند.

این گزارش همچنان پیشنهاد قیود بر استفاده و داشتن تفنگ را نموده است.

بعضی از تبصره گران محافظه کار علیه این هشداریه میگویند، هدف این تلاش مجرم قرار دادن فعالیت های سیاسی و منع آزادی در بیان است.

XS
SM
MD
LG