لینک های دسترسی

محکمه عالی پاکستان امر رهائی یک ملای را داده است


محکمه عالی پاکستان امر رهائی یک ملای اسلامی را داده است که در جریان یورش قوای حکومتی بر یک مسجد افراطون مذهبی در اسلام آباد در دو سال قبل زندانی شد.

یک وکیل مدافع ملا عبدالعزیز میگوید موکل او امروز چهار شنبه در برابر پرداخت ضمانت پولی از قید رها شد در حالیکه محکمه به مطالعه الزامات علیه او ادامه خواهد داد.

ملا عبدالعزیز رئیس لعل مسجد در اسلام آباد در هنگامی بود که قوای امنیتی پاکستان در ۲۰۰۷ طی محاصرۀ هشت روزه مسجد سبب شد زیاده از ۱۰۰ تن کشته شوند.

حکومت پاکستان بعداز آن امر حمله برلعل مسجد را داد که که طلاب و مذهبیون در مدرسه ای که تدریس در آن توسط مسجد پیش برده می شد یک مبارزه متهاجمانه ای را برای تحمیل شریعت در پاکستان رهبری می کرد.

این شخص بخاطری زندانی شد که سعی داشت مخفیانه با پوشیدن چادر زنان از محوطه مسجد فرار کند .

هجوم عساکر پاکستانی برلعل مسجد حملات انتقام جویانه افراطیون مسلمان را در اکثر مناطق قبایلی همسرحد افغانستان شعله ور ساخت.

XS
SM
MD
LG