لینک های دسترسی

جاپان به پاکستان مبلغ یک ملیارد دالر کمک مینماید


تارا اسو، صدراعظم جاپان می گوید کشورش در کنفرانس روز جمعهٌ کشور های کمک دهنده که در جاپان دایر می گردد، مبلغ یک ملیارد دالر را به پاکستان کمک مینماید.

آقای اسو، به روز پنجشنبه گفت این پول برای ایجاد ثبات در پاکستان کمک می شود. صدراعظم جاپان ثبات در پاکستان را کلید ایجاد ثبات در جنوب شرق آسیا می داند.

صدراعظم جاپان پس از ملاقات با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در توکیو، این موضوع را بیان داشت.

زرداری در حال حاضر در جاپان است تا در کنفرانس روز جمعه که توسط بانک جهانی براه انداخته شده است، اشتراک نماید.

پاکستان امید وار است تا از این کنفرانس تعهد حد اقل چهار تا شش ملیارد دالر را حاصل نماید تا بتواند اقتصاد کشورش را بهتر سازد، با تندروان مبارزه نماید، و ادارات سیاسی را تقویت بخشد.

وزیر خارجهٌ پاکستان به روز چهارشنبه در توکیو گفت تعهدات در این کنفرانس، اقتصاد پاکستان را، در مقایسه با۲اعشاریه ۵فیصد فعلی، به شش تا هفت فیصد بلند خواهد برد .

XS
SM
MD
LG