لینک های دسترسی

آمادگی تاجکستان برای امضای توافق با ایالات متحده در مورد راۀ تدارکاتی


وزارت خارجۀ تاجکستان میگوید آن کشور آسیای مرکزی آماده است تا توافقی را بامضا برساند که به ایالات متحده اجازه میدهد اموال غیرنظامی را از طریق قلمرو آن کشور به عساکر ناتو در افغانستان انتقال بدهد.

عبدالله یولداشف، معین اول وزارت خارجۀ تاجکستان بروز جمعه در دوشنبه بخبرنگاران گفت که در قسمت امضای زود این توافق ، کدام مانعی را نمیبیند.

امام علی رحمن، رئیس جمهور تاجکستان در ماۀ فبروری اشاره نمود که به چنین توافقی مایل است ولی کدام موافقتنامۀ رسمی تا بحال به امضا نرسیده است.

ازبکستان، همسایۀ تاجکستان توافق مشابهی را در ماۀ جاری امضا کرده به مواد غذائی، مواد طبی و سایر اشیا اجازه داد تا از طریق قلمرو ازبکستان به قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان فرستاده شود.

ایالات متحده و ناتو در خلال حملات روزافزون شورشیان و خروج بالقوۀ قوای ایالات متحده از پایگاه در قرغزستان، در صدد یافتن راه های جدید تدارکاتی برای قوا در افغانستان میباشد.

مقامات ایالات متحده میگویند در مورد سرنوشت یگانه پایگاۀ نظامی ایالات متحده در آسیای مرکزی با قرغزستان مذاکره میکند.

پارلمان قرغزستان در ماۀ فبروری تصویب کرد که قوای ایالات متحده را از پایگاۀ هوائی مناس اخراج نماید. اما مقامات ایالات متحده اخیراً گفتند که دو کشور موافقه نمودند تا مباحثاتی را از سر گیرند که شاید به ایالات متحده اجازه بدهد آن پایگاه را نگهدارد. حکومت قرغزستان گفته است تصمیم مسدود ساختن پایگاه بروی ایالات متحده مطرح مباحثات نیست.

این پایگاه در قسمت فراهم کردن تدارکات بقوای ایالات متحده در افغانستان یک نقش کلیدی لوژشستیکی داشته است.

در حال حاضر، مقامات میگویند در حدود ۷۵٪ تدارکات عساکر از طریق راه زمینی پاکستان، به افغانستان فرستاده میشود، ولی این محموله ها بطور روزافزونی تحت حملات از هردو جانب افغانی و پاکستانی سرحد قرار میگیرد.

XS
SM
MD
LG