لینک های دسترسی

خروج متخصصین ذروی ایالات متحده از کوریای شمالی


چهار متخصص ذروی ایالات متحده بعد ازان بروز جمعه کوریای شمالی را ترک کردند که پیونگ یانگ اخراج مفتشینی را هدایت داد که از اقدامات خلع سلاح نظارت میکردند.

مفتشین ملل متحد بروز پنجشنبه بعد ازان کوریای شمالی را ترک کردند که مهر و لاک را از بین برده و کمره های مراقب را در تاسیسات ذروی یونگ بیون، از کار انداختند.

حکومت کوریای شمالی این مفتشین را بعد ازان اخراج کرد که ملل متحد بیانیه ای را بتصویب رسانید که پیونگ یانگ را بخاطر پرتاب تاریخ پنجم اپریل راکت محکوم نمود. کوریای شمالی همچنان از مذاکرات خلع سلاح شش جانبه خارج شده، سوگند یاد کرد که تولیدات پلوتونیم مورد نیاز تولید اسلحه را از سر گیرد.

ایالات متحده هشدار داده است که کوریای شمالی با عواقب اخراج مفتشین مواجه خواهد شد. واشنگتن بروز چهارشنبه پیشنهاد کرد که به تعزیرات ملل متحد اقلام بیشتری علاوه گردد.

قرار است کمیتۀ تعزیرات شورای امنیت ملل متحد بتاریخ ۲۴ اپریل در مورد شرکت های کوریای شمالی و یا تکنالوژی که باید به فهرست موجوده علاوه شود گزارش بدهد.

XS
SM
MD
LG