لینک های دسترسی

روزنامه واشنگتن پوست: گسترش فعالیت ها و ساحات نفوذ تندروان در پاکستان


پامله کانستبل برای روزنامۀ واشنگتن پوست از اسلام آباد نوشته است یک عصر متشنج روز یکشنبه زمانی در وادی سوات آغاز شد که رهبر ارشد تندروان که اخیراً با حکومت مرکزی معامله صلح را عقد نمود، یک طرح جدید را برای انفاذ سیستم مکمل اسلامی در اطراف شمال غرب و در تمام پاکستان اعلام نمود.

ملا صوفی محمد حین سخنرانی که از طریق تلویزیون های ملی مستقیماً نشر میشد در مقابل هزاران تن حامی خود قانون اساسی و سیستم قضائی حکومت مرکزی را مورد سوال قرار داده گفت تحت قانون شریعت هیچ مرافعه طلبی را به محاکم دولتی اجازه نخواهد داد که در معاهدۀ روز سه شنبه توسط رئیس موافقه شده و به امضا رسیده است.

صوفی محمد با اشاره به سیستم دموکراتیک پاکستان میگوید حمایت از سیستم کفار گناه کبیر است. او اعلام نمود که در سوات – که مسکن ۱.۵ میلیون تن بوده – تمام قوانین و رواج های غیر اسلامی از بین خواهد رفت و پیشنهاد کرد که تائید رسمی در موافقه راه را برای نصب سیستم اسلامی درمناطق دیگر باز میسازد.

خطابۀ مهیج صوفی محمد باعث سخنرانی مولانا عبدالعزیز، ملای افراطی دیگر بروز جمعه در لال مسجد در اسلام آباد دو سال بعد از توقیف او گردید و هزاران تن حامی او شعار های سرداده خواهان جنگ برای انتصاب سیستم شرعیت اسلامی در سراسر کشور شدند.

رفعت حسین استاد مطالعات امنیتی در پوهنتون قاعد اعظم میگوید با اجازه دادن به قانونی ساختن اجندای آنها، حکومت مرتکب اشتباه بزرگ شده است. او پیشبینی نمود که حملات انتحاری که اکنون در پاکستان به شکل همه روزه صورت میگیرد، افزایش خواهد یافت.

ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده در منطقه طی یک مصاحبه با سی ان ان بروز یکشنبه گفت تصمیم شورشیان برای جنگ باوجود معامله صلح باید یک پیام بیداری برای تمام مردم در پاکستان باشد که آنها نمیتوانند اراضی را در اختیار شورشیان قرار دهد تا آنها در مرکز پرنفوس پنجاب و اسلام آباد نزدیک شوند.

در مطلب از مسلم خان سخنگوی طالبان در پاکستان نقل قول شده که زمانی آنها اهداف شان در یک منطقه برآورده شد، آنها مبارزات شانرا به منطقه دیگر انقال میدهند. شریعت آنها را اجازه نمیدهد سلاح خود را تا زمانی به زمین بگذارند اگر حکومت به تطبیق پالیسی های ضد اسلامی ادامه دهد. هدف طالبان به گفته سخنگوی آن گروه انفاذ قانون خدا در سرزمین خداوند میباشد.

نویسنده اظهار تعجب نموده که تظاهرات رسمی و یا مردم علیه گسترش افراطیون اسلام گرای دیده نمیشود. تحلیلگران میگویند این امر بدلیل حراس از انتقام و قسماً بخاطر احساسات مذهبی بودن است که پاکستانی ها را از انتقاد نمودن وامیدارد.

طرفداران معاهده سوات میگویند باشنده گان از سال ها بدین سو خواهان عوض نمودن سیستم بطی و آلوده با فساد اداری با شریعت اسلامی بودند. ولی رهبران سوات میگویند قانون اسلامی که در آنجا عملی میشد عصری بوده و سال گذشته نیز مردم سوات برای دو حزب سیکولر (بدون مذهب رسمی) رای دادند.

طی هفته جاری بعد از آنکه معاهدۀ صلح تصویب شد، مامورین و رسانه های طرفدار دولت وضع سوات را آرام تشریح نموده گفتند که در حال عادی شدن است. ولی چندین تن که به منگوره، مرکز سوات رفته بودند میگویند آنها چهره های پریشان را دیدند و هیچ زن در بازار ها نبود و مردان با دستار های سیاه همه را از نزدیک مراقبت میکردند.

XS
SM
MD
LG