لینک های دسترسی

Breaking News

نحوه سابق استنطاق علیه دهشت افگنان مظنون در امریکا و حکومت اوباما


رئیس جمهور براک اوباما از نشر مکتوبهای وزارت عدلیه که در زمان حکومت بش روی نحوه استنطاق علیه دهشت افگنان مظنون نوشته شده بود، دفاع نمود.

منتقدین میگویند که این عمل، اداره ای استخبارات ایالات متحده را ضیعف میسازد، و به گروههای دهشت افگن دلیل آنرا فراهم میکند که از توقیف کمتر هراس داشته باشند.

فقط چند روز بعد از نشر مکتوبهای حکومت بوش مبنی بر مجاز قرار دادن استنطاق شدید دهشت افگنان مظنون توسطسی آی ای، از اقای اوباما در مقر آن اداره به گرمی استقبال به عمل آمد.

آقای اوباما روی نشر چهار مکتوب بحث برانگیز، صحبت نمود. این مکاتیب توسط وزارت عدلیه ای حکومت بوش نوشته شده بود که جزئیات آن روی روش های مانند بی خوابی دادن، برهنه کردن و عمل شکنجه با آب توضیح شده بود.

اوباما گفت بیشتر این معلومات قبلاً منتشر شده بود.

وی تائید نمود که اکثر امریکایی ها احساس میکنند که اتخاذ معیار های بلندتر سادگیست. ولی وی میگوید که امریکائیان باید به این معیار ها پابند باشند.

"بناً بلی، من و شما وظیفه خطیر را به عهده داریم،زیرا از همین جهت افتخار فوق العاده به امریکایی بودن داریم. و به این خاطر من باور دارم کهدر دراز مدت دشمنان خود را شکست میدهیم. زیرا ما در مسیر بهتر تاریخ حرکت میکنیم."

آقای اوباما گفت، امریکائیان باید به اشتباهات خود اعتراف نمایند.

"ولی حقیقتی این که ما میخواهیم به ان اعتراف کنیم اینست که سپس به پیش برویم، و یقناً از همین خاطر من افتخار میکنم که رئیس جمهور ایالات متحده هستم و شما باید افتخار کنید که عضو سی آی ای هستید."

گفته میشود که برخی در حکومت اوباما به شمول لیون پنیتا رئیس سی آی ای با انتشار این یادداشت ها مخالف هستند.

اعضای کانگرس از حزب جمهوری خواه انرا مورد انتقاد قرار داده اند.

سناتور ساکسبی چامبلس از ایالت جورجیا قصر سفید را متهم نمود که عمداً کوشش میکند حکومت بوش را خجل نماید.

"اگر به این مکاتیب نگاه کنید، انها بسیار به دقت کلمه بندی شده اند کهباید در وضعیت وخیم و در حقیقت تنها در وضعیت بسیار وخیم، در روشهای متفاوت استنطاق استفاده گردیده است."

یکی از یادداشتها میگوید که روش شکنجه با آب روی دو زندانی مهم حد اقل ٢٦٦ مرتبه اجرا گردیده است.

خالد شیخ محمد طراح حملات یازدهم سپتمبر در ماه مارچ سال ٢٠٠٣/ ١٨٣ بار توسط آب شکنجه گردیده است.

و ابو زوبیده عضو القاعده در اگست سال ٢٠٠٢ حد اقل ٨٣ مرتبه با آب شکنجه گردیده است.

بارک اوباما گفت کارمندانیکه از روش های خشن که توسط وزرات عدلیه حکومت بوش تصویب شده استفاده نموده اند، تعقیب قانونی نخواهند شد.

اما وی در مورد امکان بازجویی از افرادی که بدون مجوز قانونی عمل کرده اند، اظهار نظر نکرد.

XS
SM
MD
LG