لینک های دسترسی

آزادی پدر وزیر معارف افغانستان از قید اختطاف کنندگان


پدر فاروق وردک، وزیر معارف افغانستان، بعد از پنج روز اسارت، توسط اختطاف کنندگان آزاد شده است.

خواجه میر بروز جمعه در ولایت غزنی زنده کشف گردید. گزارش ها حاکیست که اختطاف او شاید بخاطر دریافت پول صورت گرفته باشد.

افراد مسلح سوار بر موترسیکل بروز دوشنبه خواجه میر را در ولایت وردک اختطاف کرده بودند.

اختطاف افغان های متمول طی سال گذشته افزایش یافته است. این اختطاف ها اکثراً توسط جانیان و تندروانی که پول و یا رهائی همرزمان شان را از ندان تقاضا میکنند، صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG