لینک های دسترسی

Breaking News

صدمین روز ریاست جمهوری براک اوباما


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید او از پیشرفت های طی صد روز از آغاز کار خود خوش بوده ولی کاملاً راضی نمیباشد.

حین سخنرانی در یک قریه در ایالت میزوری، رئیس جمهور اوباما بروز چهارشنبه گفت کشور خود را "جمع و جور نموده، از خاک برخواسته و بخاطر ساختن مجدد امریکا کار جریان دارد."

ولی به حضار هشدار داده گفت ایالات متحده با چالش های متعددی روبرو بوده و امریکایی ها نمیتوانند تا زمانی احساس آرامش کنند که اقتصاد این کشور دوباره آغاز به رشد نموده و نقش رهبری کننده امریکا در سطح جهان دوباره احیا شود.

رئیس جمهور اوباما به سوالات اشخاصی جواب میداد که بیانیه او را گوش مینمودند.

بعداً او به قصر سفید برگشته و در یک کنفرانس مطبوعاتی که در سراسر ایالات متحده نشر خواهد شد، اشتراک میکند.

آقای اوباما از 20 جنوری که به حیث اولین رئیس جمهورامریکائی افریقائی تبار وظیفه را آغاز نمود، یک اجندای بلندی را روی دست گرفته است. او یک محمولۀ محرک اقتصادی 787 میلیارد دالری را طرح نموده و برنامه های متعددی را بخاطر احیای اقتصاد در حال بحران و صنعت موتر سازی روی کار گرفت.

در ساحات امنیت داخلی و سیاست خارجی، رئیس جمهور امر مسدودی زندان گوانتنمو را در کیوبا صادر کرد و نحوۀ کاری ایالات متحده را در جنگ عراق و افغانستان تغیر داد. آقای اوباما بخاطر بهتر شدن تصویر امریکا در خارج – خصوصاً بین کشور های اسلامی – کار های را انجام داد و کوشش های را بخاطر بهبودی روابط تند امریکا با کیوبا، ونزیویلا و ایران بخرچ داد.

XS
SM
MD
LG