لینک های دسترسی

Breaking News

تائید سازمان صحی جهان ازین که واقعات انفلونزای خوک از ۱۰۰۰ تجاوز کرد


سازمان صحی جهان میگوید بیش از ۱۰۰۰ واقعۀ انفلونزای A-H1N1 در ۲۰ کشور جهان تائید گردیده است.

مارگریت چن بروز دوشنبه این موضوع را در حالی اعلام کرد که توسط یک ارتباط ویدیوئی مجمع عمومی ملل متحد را در جریان قرار میداد.

تبصره های او در حالی بعمل آمد که مکسیکو میگوید بروز چهارشنبه رستوران ها و سایر تشبثات عامه را دوباره باز خواهد کرد. آن کشور گفت که تهدید ویروس رو بنزول میباشد.

مکسیکو، مرکز شیوع مرض، در کوشش برای متوقف ساختن سرایت ویروس، بطور مؤقتی مکاتب، محلات عامه، رستوران ها و سایر تشبثات را مسدود کرد. موجودیت این ویروس در ایالات متحده و سایر کشورهای قاره های امریکا، آسیا و اروپا تائید گردیده است.

مارگریت چن به روزنامۀ فایننشل تایمز گفت که این مرض ممکن با قدرت بیشتری ظهور نماید. او میگوید اینکه از تلفات بیشتر ناشی ازین مرض گزراش داده نمیشود، باین معنی نیست که شیوع مرض خاتمه یافته است. او گفت امیدوار است این مرض به آهستگی محو گردد.

سازمان صحی جهان میگوید مکسیکو، تلفات ۲۵ نفر را گزارش داده است در حالیکه ایالات متحده یک واقعۀ مرگ ناشی از مرض تائید کرده است.

هفتۀ گذشته سازمان صحی جهان سطح هشدار را به پنج بلند برد که یک قدم پائین تر از اعلام شیوع در سراسر جهان میباشد. چن به روزنامۀ فایننشل تایمز گفت شیوع سراسری را پیشگوئی نمیکند ولی بهتر است برای چنین شیوعی بیش از حد آماده بود.

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد بروز دوشنبه گفت که سازمان صحی جهان در نظر ندارد سطح هشداریه را به شش بلند ببرد.

XS
SM
MD
LG