لینک های دسترسی

Breaking News

دور چهارم انتخابات عمومی در هند


میلیون ها تن در هند بروز پنجشنبه در مرحلۀ بعدی انتخابات یک ماهه آن کشور رای دادند.

کمیسون انتخابات تخمین نمود که 57 در صد 94 میلیون تن که واجد شرایط رای دهی بودند رای داده اند ، ولی روند رای دهی در چند ایالت محدود، با خشونت همراه بود.

پولیس در بنگال غربی گفت در تصادمات بین اعضای احزاب رقیب ،حد اقل دو تن کشته و چندین فرد دیگر جراحت برداشتند. یک تن دیگر در ایالت غربی راجستان حین تصادم با قوای پولیس کشته شد.

در سری نگر، مرکز کشمیر تحت ادارۀ هند، تندروان مظنون بم را در یک محل رای دهی در حالی پرتاب نمودند که مظاهره کننده گان جدائی طلب، با قوای امنیتی تصادم نمودند.

رای دهی روز پنجشنبه مرحلۀ چهارمی انتخابات پنج مرحلۀ ئی هند بود که گمان میرود نتایج آن بین دو حزب عمده – حزب بر سر اقتدار کانگرس و جزب ملی گراۀ بهارتیا جناتا – باشد.

توقع نمیرود هیچ یک از احزاب برای یک ادارۀ مستقل برندۀ کرسی های کافی شوند.

XS
SM
MD
LG