لینک های دسترسی

اعتراف شورشیان تامل سری لانکا به تسلیمی


شورشیان تامل سری لانکا بعد از ۲۵ سال مبارزه برای یک موطن مستقل به شکست اعتراف کردند.

سلڤاراسا پتمنتان، یک مقام شورشیان طی بیانیه ای گفت شورشیان تصمیم گرفتند تفنگ های شان را خاموش کنند تا آخرین بهانۀ ضعیف حکومت را برای قتل مردم تامل از میان برداشته باشند.

وقتی خبر تسلیمی شورشیان در شمال شرق منتشر شد، مردم در جاده های کولمبو به جشن و شادمانی پرداختند.

مهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور سری لانکا، بروز یکشنبه از یک سفر به اردن به کشورش بازگشت و با شور و هلهلۀ مردم که او را قهرمان میخواندند، استقبال گردید.

بهای این پیروزی گزاف بود.

ملل متحد تخمین میکند که در حدود ۶۵۰۰ تن از اهالی از ماۀ جنوری باینطرف کشته شده اند.

آن سازمان خواستار تحقیقات در مورد جرایم احتمالی جنگی که شاید توسط حکومت سری لانکا و شورشیان تامل رخ داده باشد، گردیده است.

XS
SM
MD
LG