لینک های دسترسی

اقتصاد اولویت کاندید اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران


مهدی کروبی کاندید اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید اگر در انتخابات مجوزۀ ماۀ آینده برنده شد با وضع اقتصادی رو بخرابی ایران برخورد خواهد کرد.

آقای کروبی طی مصاحبه با آژانس خبرگزاری فرانسه میگوید یک تیم متخصصین اقتصاد را مؤظف خواهد ساخت تا مشی اقتصادی اش را طرح کنند.

این رئیس سابق مجلس شورای ملی ایران همچنان تعهد کرد تاسرمایه گزاری خارجی را جلب نموده و نقش سکتور خصوصی را در اقتصاد ایران که ۸۰ فیصد آن تحت کنترول دولت است، تقویه نماید.

آقای کروبی همچنان سوگند یاد کرد تا اصلاحات اجتماعی را دران دولت اسلامی، چون برون کردن وسایط پولیس اخلاقی از جاده ها تطبیق نماید. او به گزمه ای اشاره میکرد که معیارهای اسلامی را بر لباس زنان تحمیل میکند.

آقای کروبی میگوید در مورد اصلاحات یک طرز تقرب اعتدالی را روی دست خواهد گرفت. او میگوید ایران یک فرصت طلائی اصلاحات را در عهد ریاست جمهوری محمد خاتمی از سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ از دست داد زیرا تندروان کنترول آن جنبش را بدست گرفته بودند.

XS
SM
MD
LG