لینک های دسترسی

Breaking News

ارقام جدید سازمان صحی جهان در مورد مرگ و میر اطفال


سازمان صحی جهانی کاهش قابل ملاحظه را در تعداد مرگ اطفال پائین تر از پنج سال گزارش میدهد، ولی میگوید این امر یکی از مشکلات عمده در قسمت های افریقا باقی مانده است.

گزارش احصائیوی این سازمان 27 در صد کاهش را در مرگ ومیراطفال کمتر از سن پنج سال را در 2007 نسبت به سال 1990 نشان میدهد. 2007 اخرین سالی بود که این ارقام جمع آوری شده بود.

سازمان صحی جهان به سیستم قویتر پوشش صحی در کشور های روبه انکشاف اشاره کرده میگوید سایر اقدامات مانند پشه خانه ها برای مبارزه با ملاریا، دسترسی با واکسین ها، و سیستم های پیشرفتۀ حفظ الصحه وضع را بهبود بخشیده است.

ولی مامورین WHO میگویند ایدز، فقر، و جنگ تا هنوز مانند مشکلات عمده در افریقا باقی مانده است.

آنها میگویند به نظر میرسد تعداد زیاد کشور های افریقایی در رسیدن به کم ساختن وفیات اطفال به دو در سه تا سال 2015 که بخشی از "اهداف یک هزارۀ ملل متحد" است، ناکام خواهند ماند.

XS
SM
MD
LG