لینک های دسترسی

جنگ پاکستان با تندروان در شمال غرب آن کشور


عساکر پاکستانی بروز یکشنبه به پیشروی در شهرک عمدۀ وادی سوات که تحت کنترول طالبان است، ادامه دادند.

مقامات نظامی میگویند چندین نقطۀ کلیدی در منگوورا تحت کنترول شان میباشد، بشمول چهارراهی ای که تندروان عموماً اجساد مسخ شدۀ قربانیان را دران می اندازند.

اردو میگوید حد اقل پنج تندرو مظنون در جنگ های خیابانی کشته و چندین تن دیگر توقیف گردیده اند.

در سایر نقاط شمال غرب، طیارات پاکستانی چندین هدف مظنون طالبان را در منطقۀ قبایلی اورکزی بمبارد نموده حد اقل ۱۳ نفر را کشته است.

قوای نظامی پاکستان میگوید بیش از یک هزار تندرو از وقت آغاز تهاجم جهت تسخیر مجدد منطقه باینطرف کشته شده اند. این ارقام را نمیتوان تائید کرد.

عساکر پاکستانی این عملیات را در وادی سوات بعد ازان آغاز کردند که تندروان از توافق صلح تخطی نموده تا تقریباً ۱۰۰ کیلومتری اسلام آباد پیشروی کردند.

ملل متحد میگوید جنگ در شمال غرب پاکستان بیشترین تعداد بیجا شدگان را طی ۲۰ سال گذشته سبب گردیده و تقریباً دو ملیون نفر فرار کرده اند.

XS
SM
MD
LG