لینک های دسترسی

رد مذاکرات بیشتر ذروی با قدرت های جهان توسط ایران


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران میگوید ایران مذاکرات بیشتر را با قدرت های جهان روی پروگرام جنجال برانگیز ذروی براه نخواهد انداخت.

آقای احمدی نژاد بروز دوشنبه در تهران طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ایران صرف در مورد همکاری در ادارۀ مشکلات جهانی بمباحثات با قدرت های عمدۀ جهان توافق خواهد نمود.

او گفت ایران در مذاکرات روی موضوع ذروی در خارج چهار چوب ادارۀ ذروی ملل متحد اشتراک نخواهد کرد.

شش قدرت جهانی برای ایران یک محمولۀ مشوق ها را جهت تعلیق غنی سازی یورانیم عرضه کرده اند.

کشورهای غربی بیم دارند ایران از عملیۀ غنی سازی یورانیم برای تولید اسلحۀ ذروی استفاده خواهد کرد.

تهران میگوید پروگرام ذروی آن کشور مسالمت آمیز است.

احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران گفت اگر ماۀ آینده دوباره انتخاب شود، حاضر است با براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در ملل متحد در نیویارک مناظره نماید.

آقای اوباما گفته است خواستار گفت و شنود با ایران است تا آن کشور را ترغیب کند که تولید اسلحۀ ذروی بمصالح ایران نمیباشد.

XS
SM
MD
LG