لینک های دسترسی

اوباما: به جهان اسلام، ما راه جدیدی را در پیش میگیریم


براک اوباما رئیس جمهور ایلات متحده برای ایراد بیانه ئی به مسلمانان جهان که انتظار آن از دیر زمان میرفت آمادگی میگیرد.

این بیانیه را درین هفته طی سفری به مصر ایراد خواهد کرد. آقای اوبامافعالانه گفت و شنود را با مسلمانان پس از ده ها سال مناسبات پر آشوب تعقیب میکند

تلاش برای گفت و شنود از روز روز آغاز کار آقای اوباما آغاز یافت که گفت:

"به جهان اسلام، ما راه جدیدی را در پیش میگیریم که مبتنی بر منافع مشترک و احترام متقابل است."

این تلاشها در ماه اپریل در بیانیۀ درپارلمان ترکیه تشدید شد.

"ایالات متحده با اسلام در نبرد نیست و هیچگاهی نخواهد بود."

این اشارۀ مختصر ولی مهمیبه مناسبات با طیف وسیعی از جامعۀ مسلمانان بود کهدر پایان بیانیۀ در مورد روباط ایالات متحده و ترکیه آمده بود.

اکنون رئیس جمهور با بیانیۀ خطاب به مسلمانان که از قلب جهان اسلام ایراد میکند این شعار ها را گسترش میدهد.

رابریت گیبس منشی مطبوعاتی قصر سفید:

"این بیانیۀ به رهبران نیست. این بیانیه خطاب به تعداد بسیار زیاد مردم است."

ایدوارد گونیم شنوندگان رئیس جمهور را خوب می شناسد. او سالها بحیث دیپلومات عالی رتبه در شرق میانه بسر برده و بحیث سفیر ایالات متحده در کویت و اردن خدمت کرده است

" با رفتن به این منطقه او نه تنها به این منطقه از بیرون منطقه و یا کدام میز خطابه در واشنگتن و یا اروپا صحبت نمیکند. او نزد آنها میرود . او از پایتختی صحبت میکند که برای قرنها بحیث یک مرکز فرهنگی، تعلیمی و مذهبی بوده است، آن قاهره است."

هدف این بیانیه ساده است یعنی تغیر لحن روابط، رفع سالها مایوسیت و بی اعتمادی که از جنگ عراق و عملیۀ متوقف شده ئی صلح شرق میانه منشا گرفته است.جمز زوگبی رئیس استیتیوت امریکائی های عرب تبار در واشنگتن دی سی است او تغیراتی را در موقف های عربها در برایر امرکیا از انتخاب اوباما بحیث رئیس جمهور به اینطرف مشاهده کرده است

"استقامت تمایل مثبت است و میتواند مثبت دوام کند ولی او باید آنچه را تعهد میکند اجرا نماید."

زوگبی میگوید عربها به انتظار بیانیۀ رئیس جمهور اوباماروی مسایل حساس مثل معضلۀ عربها و اسرائیل هستند:

"فکرنمی کنم که این بیانیۀ محض به جهان اسلام باشد. فکر میکنم این بیانیۀ به جهان عرب است و فکر میکنم که وی به هیمن دلیل به قاهره میرود و امیدوارم از این فرصت استفادۀ اعظمی کند. منظورم اینست که جهان به هر کلمۀ که او میگوید توجه خواهد کرد."

در روز های اخیر رئیس جمهور اوباما با رهبران عمیۀ عرب و اسرائیل ملاقات نمود. ولی همکاران اوباما علیه هر گونه توقعات و هر گونه پیشنهاد عمده درین بیانیه هشدار میدهند.

رابرت ستلاف رئیس انستیتیوت واشنگتن برای پالیسی شرق میانه است وی میگوید هدف فوری رئیس جمهور تبارز نگرانی در بارۀ این مساله و نشان دادن آمادگی برای دخالت دران است

" واگر او این مسیر را تعقیب کند که گفته میشود مذاکرات کامل در بارۀ مسایل دشوار است، مسایلی که ما به موافق هستیم و مسایلی که ما به آن موافق نیستیم. درک من اینست که اکثر عربها و مسلمانان ، البته افراطیون هیگاهی جزء آن نخواهند بود، ولی اکثر عربها و مسلمانان خواهند خواست با ایالات متحده ارتباطا داشته باشند."

اما ایدوارد گنیم میگوید در یک مقطع الفاظ باید به عمل مبدل شود. او تماسهای غیر رسمی خود را در شرق میانه مثال می آورد .

" آنها طی سفر اخیرم به منطقه میگفتند الفاظ را خوش داریم ولی میخواهیم عمل را به بینیم."

ولی در حالیکه رئیس جمهور برای عزیمت به شرق میانه آمادگی میگیرد ، الفاظ در تلاشهای او برای رفع لفاظی های تند و رهنمونی عصر جدیدی در روابط بین ایالات متحده و مسلمانان در سر تاسر جهان نقش بر تری خوهد داشت.

XS
SM
MD
LG