لینک های دسترسی

خطابه متوقع اوباما به مسلمانان جهان در مصر


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده درین هفته بیانیۀ را خطاب به مسلمانان جهان که از مدتها انتظار آن برده میشد در قاهره پایتخت مصر ایراد میکند.

این امر وسیعاً بحیث فرصتی برای رئیس جمهور اوباما برای تعین مسیر جدیدی در سیاست خارجی ایالات متحده نگریسته میشود عربها و امریکائی های عرب تباردر سرتاسر ایالات متحده از نزدیک این بیانیه را تعقیب خواهند کرد تا معلوم کند که آقای اوباما در نظر دارد یک صلح دایمی و نهائی را به شرق میانه بیاورد یا نه.

بخش جنوب شرقی ایالت مشیگن با سه صد هزار امریکائی عرب تبار ماوای یکی از بزرگترین جوامع مسلمانان در ایالات متحده است. در شهر دیربورن در حومۀ دیتورایت یک ثلث نفوس آن امریکائی عرب تبار است که اکثر آنها مسلمان هستند.

فی سعد امریکائی عرب تبار: "ما اینجا را بیروت کوچک می گوئیم."

فی سعد در موزیم ملی شهردیربورن کار میکند و میگوید:

"البته که کسان دیگری ازنژاد های دیگر هم اینجا هستند مثل عراقی ها ، فلسطینی ها و یمنی ها این یک جامعۀ بسیار بسته است ما همه در زمان مشکلات گردهم می آئیم و در زمان خوشی ها مشترکاً شادی میکنیم."

برای سعد سال ۲۰۰۶ سال سختی بود. یک بم اسرائیلی منزل خانوادگی او را در بیروت ویران کرد و مادر کلان و خاله اش را کشت. او امیدوار است که رئیس جمهور اوباما آنچه را او احساس انصاف در رسیدگی به فلسطینی ها و لبنانی ها میخواند اعاده کند.

"بم های امریکائی ما مادران کلانم را کشت. این بم ها ساخت امریکا بود. و اگر امریکائی ها به دادن بم ها و مهمات ما به اسرائیل ادامه میدهند که کشور های عربی را ویران کند ، منصفانه نیست."

عنان عمری نیز در موزیم ملی امریکائی های عرب تبار کار میکند:

"این معضلۀ است که از دیر زمان وجود داشته است و شب در میان حل نخواهد شد. ولی حد اقل نیات و یا پیامهای که ما دریافت میداریم آنست که شرق میانه یک مساله مهم است و باید منصفانه حل شود و فلسطینی ها باید راه حل منصفانۀ به معضلات شان داشته باشند."

جامعۀ امریکائی های عرب تبار در دیربورن از خود روزنامۀ دارند . اکثر مقالات اخیر این روزنامه در مورد بیانیۀ قریب القوع رئیس جمهور اوباماست.

اسامه سیبلانی ناشر این روزنامه است وی میگوید رئیس جمهور باید در داخل ایالات متحده برای براه انداختن ابتکار صلح کمک را جستجو کند.

"فکر میکنم او دو بزرگترین دارائی قابل دسترسی را در اختیار دارد. یکی از آنها جمی کارتر رئیس جمهور سابق است و دیگری امریکائی های عرب تبار."

بعضی از این امریکائی های عرب تبار در کالیفرنیا زندگی میکنند.

خالد سلیمان برای شهر لاس انجلس کار میکند او توقعات زیادی از بیانیۀ رئیس جمهور اوباما دارد.

"آنچه من از او در قاهره توقع دارم آنست که پیام امید را برساند و همچنان نشان بدهد که ایالات متحده درمعامله با جهان اسلام صادق است و واقعاً تصویر هشت سال گذشته را تغیر میدهد. و البته آنچه او میگوید باید با عمل تعقیب شود."

در ساحل شرقی ایالات متحده ملکه رشدان میگوید یک بیانیه معلوم نخواهد کرد که آیا رئیس جمهور اوباما میتواند روابط با مسلمانان را بهبود بخشد.

"من نمی خواهم در موقف او قرار داشته باشم زیرا اوبار بسیار سنگینی را متحمل میشود و تا جائیکه به التیام روابط ایالات متحده و مسلمانان در سرتاسر جهان ارتباط میگیرد، راه طولانی پیشرو دارد که طی نماید فکر میکنم که قضاوت قبل از وقت است."

هوان کول استاد یونیورستی مشیگن میگوید دورنمای مساعی صلح اعراب و اسرائیل و بنا بران بهبود روابط با مسلمانان چند ماه بعد از این بیانیه واضح خواهد شد.

"در ماه جنوری انتخابات جدید فلسطینی ها خواهد بود که اگر بدرستی پیش برود حکومتی تشکیل خواهد شد که با آن مذاکره شده بتواند. لذا این ها چالشهای برای اوباماست اما چالشهای جدا نشدنی از یکدیگر نیست."

بسیاری در جامعۀ مسلمانان و امریکائی های عرب تبارشخصیت اوباما را بحیث پسر یک افریقائی مسلمان ترسیم میکنند که خودش نیز مدتی در اندونیزیا بزرگترین کشور اسلامی در جهان بسر برده است.

اما تعداد زیادی همچنان این سوال را مطرح میکنند که آیا او میتواند از سوابقش وحسن نیست جهانی در برخورد با چالشهای سیاست خارجی که شرق میانه دارد استفاده نماید؟

XS
SM
MD
LG