لینک های دسترسی

توقیف حد اقل ۲۰ نفر بخاطر ناآرامی های زاهدان در ایران


ایران به تعقیب بم گزاری مهلک هفتۀ گذشته در یک مسجد شیعیان، میگوید یک تعداد زیاد مردم را با رابطه به ناآرامی های فرقوی در شهر جنوب شرقی زاهدان توقیف کرده است.

علی رضا جمشیدی، سخنگوی قوۀ قضائیه بخبرنگاران گفت که ۲۰ تا ۳۰ نفر بخاطر تصادمات خیابانی که در روزهای بعد از بم گزاری روز پنجشنبه صورت گرفت، توقیف گردیده اند.

او گفت دران خشونت ها که شامل یک حملۀ آتش افروزی روز دوشنبه بر یک بانک محلی بود، شش نفر کشته شدند.

اما یک سخنگوی پولیس در محل گفت تعداد مجموعی توقیف شدگان بمراتب بیشتر است. او به آژانس خبرگزاری فارس ایران گفت که یکی از مقتولین یک فرد پولیس بود.

این ناآرامی ها وقتی آغاز یافت که در بم گزاری در یک مسجد شیعیان در زاهدان، که بیشترین نفوس سنی ها را در کشور دارد، ۲۵ نفر کشته شدند.

XS
SM
MD
LG