لینک های دسترسی

قتل کاندید ریاست جمهوری گینی بیساو


مقامات استخباراتی در گینی بیساو میگویند که قوای امنیتی یک کاندید ریاست جمهوری را که آنها میگویند در پلان گزاری کودتا دست داشت، بقتل رسانیده اند. یک بیانیۀ ادارۀ استخبارات گینی بیساو حاکیست که پولیس بسیرو دابو و هلدر پرونکا، وزیر دفاع سابق را بروز جمعه بقتل رسانید.

مقامات بخبرنگاران گفتند که پرونکا، دابو و دو تن دیگر در نظر داشتند کودتا کنند.

بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد طی بیانیه ای که بروز جمعه صادر شد، در مورد این قتل اظهار ناخشنودی کرد. سرمنشی ملل متحد خواستار تحقیقات باور کردنی و شفاف در مورد این قتل ها شده گفت باین قتل ها نباید اجازه داد با انتخابات ریاست جمهوری مجوزه مداخله کند.

دابو در عهده های ارشد کابینه خدمت نموده و یک متحد نزدیک جواو ڤی ییرهJoao Vieira، رئیس جمهور فقید آن کشور بود. او در انتخابات ریاست جمهوری مجوزۀ ۲۸ جون کاندید بود. قرار بود مبارزات انتخاباتی بروز شنبه آغاز یابد.

XS
SM
MD
LG