لینک های دسترسی

ادامه جنگ انتقام جویانه اهالی قریه جات علیه طالبان در پاکستان


مقامات در پاکستان میگویند بیش از یک هزار تن اهالی قریه جات در شمال غرب پاکستان، در انتقام حمله انتحاری مرگ باری که بروز جمعه در یک مسجد صورت گرفت، برای سومین روز متواتر علیه تندروان طالب حملاتی را براه انداخته اند.

مقمات محلی بروز جمعه گفتند حد اقل یک هزار و دو صد تن از اهالی قریه جات از قریه های حومه با گروه به نام لشکر یکجاه شده اند.

این گروه حد اقل ۹ تندور را کشته و ۲۰ باب خانه جنگجویان طالب را به آتش کشیده اند.

مقامات میگویند اعضای این گروه طالبان را از حد اقل سه قریه بیرون نموده و دو قریه دیگر را که گفته میشود پایگاه طالبان است، محاصره کرده اند.

این ناحیه در نزدیک وادی سوات - جایکه اردوی پاکستان بیش از یک ماه است با طالبان در جنگ اند، موقیعت دارد.

XS
SM
MD
LG