لینک های دسترسی

احمدی نژاد رقبای انتخاباتی خود را به دروغ گوئی متهم ساخته است


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران رقبای انتخاباتی خود را متهم به دروغ گوئی در باره وضع اقتصادی کشور و همچنان سعیبه اخذ رای در قبل از انتخابات پس فردا یعنی روز جمعه ایران ساخته است.

محمود احمدی نژاد در یک مبارزه انتخاباتی نهائی در تهران امروز چهار شنبه به حامیان و طرفداران خود گفت که او بر دروغ گوئی هاو توهینات کسانی که در انتخابات علیه او مبارزه دارند، غالب خواهد گشت.

سه مبارز دیگر برای ریاست جمهوری ایراننیز احمدی را به سوء رهبری مردم ایران در اقتصاد کشور شان متهم ساخته اند. آنها احمدی نژاد را مسئول تورم پولی از حد زیاد ایران و سطح بلند بیکاری مردم میدانند.

معاونین احمدی نژاد میگویند که به این اتهامات رقبای خود در یک پیام خاصدر تلویزیون دولتی ایران پاسخ خواهد داد. رادیوی دولتی ایران میگوید تا کنون در زمینه به رئیس جمهور محافظه گرای ایران وقت صحبت نداده است.

قرار است مبارزه انتخاباتی برای ریاست جمهوری ایران صبح روز پنجشنبه یعنی ۲۴ ساعت قبل از هنگامی خاتمه یابد که انتظار میرود درب مراکز رای دهی باز گردد.

XS
SM
MD
LG