لینک های دسترسی

بیانات اوباما در مورد تغیر در ایران


در حالیکه ایرانیان در انتخابات مهم ریاست جمهوری رای میدهند، براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید امکانات تغیر را در ایران مشاهده میکند.

رئیس جمهور بروز جمعه در پاسخ بسؤال یک خبرنگار گفت حکومتش مسرور است که یک مناظرۀ قوی مشهود را در ایران مشاهده میکند.

او گفت بدون در نظر داشت اینکه چه کسی برنده خواهد شد، بخاطر این حقیقت امیدوار است که این مناظره قابلیت ایالات متحده را در قسمت تماس گرفتن با ایران بیک طریق جدید، بیشتر میسازد.

براک اوباما، رئیس جمهور خواستار گفت و شنود با ایران بعد از تقریباً ۳۰ سال قطع روابط با آن کشور بوده است.

واکنش ایران به این کوشش ها گاهی مثبت و گاهی منفی بوده است.

XS
SM
MD
LG