لینک های دسترسی

مظاهرات طرفداران موسوی در ایران ادامه دارد


هزاران ایرانی حامی میر حسین موسوی، کاندید ریاست جمهوری اصلاح طلب، منع بر راه اندازی مظاهرات را نادیده گرفته و علیه انتخاب دوباره ریس جمهور محافظه گرا ایران دست به اعتراض زده اند.

فعالین طرفدار موسوی بروز دوشنبه در شهر تهران با وجود اینکه حکومت انجام مظاهرات را غیر قانونی اعلام نموده است، به راه پیمایی پرداختند.

پولیس ضد مظاهره در صحنه موجود بود، ولی مظاهرات را توقف نداد. موسوی گفت قصد دارد برای آرام ساختن جمعیت شامل راه پیمایی گردد.

مظاهره کنندگان از موسوی خواسته اند تا آرای شان دوباره شمار گردد.

موسوی، کاندید اصلاح طلب حکومت را به تقلب در شمار آراء متهم ساخته است.

نتایج رسمی نشان داد احمدی نژاد بطور چشمگیری پیروز گردیده است و موسوی با فاصله وسیع در مقام دوم قرار گرفت.

آیت الله علی خامنی، رهبر روحانی ایران، از شورای قدرتمند اسلامی محافظ بروز دوشنبه خواست تا اتهام تقلب در شمارش آراء را مورد تخقیق قرار دهد.

موسوی بروز یکشنبه از شورا خواست تا نتایج انتخابات را فسخ نماید.

احمدی نژاد میگوید انتخابات آزاد و عادلانه بوده است.

XS
SM
MD
LG