لینک های دسترسی

اظهارات قوماندان ارشد نظامی امریکا در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان


قوماندان ارشد نظامی امریکا تلفات تصادفی افراد ملکی در افغانستان را بحیث یک مشکل عمده تایید نموده، ولی می گوید دلیلی موجود نیست که عساکر امریکائی را مجازات نمود.

قوای نظامی امریکا اتهامات مقامات افغانی را مبنی بر اینکه در اثر یک حملهٌ هوائی بر اهداف طالبان در ولایت فراه در اوایل ماه می، ۱۴۰ نفر بیگناه به قتل رسید، مورد تحقیق قرار داده است.

مقامات می گویند نتایج تحقیقات تا چند روز دیگر افشاٌ خواهد گردید. اما مایک مولن رئیس ارکان حرب ، می گوید شواهد نشان می دهد که عساکر امریکا سزاوار تادیب نیست.

مایک مولن گفت گزارش بیانگر بعضی مشکلات در پروسهٌ قوماندهی رانشان می دهد، و ضرورت آن موجود است تا قوای امریکا در حالاتی که جان افراد ملکی در خطر باشد، آمادگی بهتر داشته باشند.

مقامات امریکائی تعداد مجموعی تلفات در ولایت فراه را بین ۲۰ تا ۳۰ نفر می گویند.ولی مایک مولن می گوید شاید هیچگاه ممکن نباشد که تعداد دقیق تلفات ماه می را تخمین نمود.

XS
SM
MD
LG