لینک های دسترسی

اظهارات قوماندان جدید ناتو در مورد عملیات در افغانستان


یک قوماندان ناتو در جنوب افغانستان میگوید قوای نظامی به یک مرحلۀ کاملاً جدید ماموریت داخل میشوند که بر انکشافات اقتصادی و امنیتی متمرکز میباشد.

حین سخنرانی با خبرنگاران توسط ستلایت در وزارت دفاع امریکا بروز پنجشنبه، جنرال مارت دی کریف گفت تعبیۀ هزاران عسکر جدید در منطقه تلاش ها را بخاطر تامین امنیت افغان ها بهبود خواهد بخشید.

او میگوید این اقدام شاید باعث افزایش در واقعات خشونت آمیز در ماه های آینده گردد، بخاطریکه قوای آنها بالای طالبان فشار بیشتر وارد میکند.

جنرال دی کریف گفت، علاوه بر قوای ناتو، اکنون 30 هزار عسکر اردو و پولیس ملی افغانستان در جنوب افغانستان موجود بوده و تا 18 هزار شورشی طالبان.

ولی این قوماندان هالندی میگوید قوای ناتو بیشتر در برای تامین امنیت افغان ها متمرکز بوده و شورشیان را تنها در صورت ضرورت تعقیب خواهند کرد.

او این بیانات را بروز پنجشنبه توسط یک کنفرانس ویدیوی از افغانستان ابراز داشت.

همچنان بروز پنجشنبه، مقامات گفتند یک انفجار بم توسط شورشیان یک سرباز ناتو را در شرق افغانستان به قتل رسانید.

آیساف مرگ این سرباز را تائید کرد، ولی از افشای ملیت سرباز مقتول ابا ورزیدند.

در حین حال، مامورین افغان میگویند نُه تندرو را در جریان یک یورش در ولایت وردک بروز چهارشنبه به قتل رسانیدند.

مامورین گفتند در بین کشته شده گان یک قوماندان شورشیان نیز شامل بود.

XS
SM
MD
LG