لینک های دسترسی

تقاضای برتانیه برای آزادی کارمندان سفارت آن کشور در تهران


دیوید ملیبند، وزیر خارجۀ برتانیه خواستار آزادی هشت کارمند ایرانی سفارت برتانیه در تهران شده است.

ملیبند بروز یکشنبه به خبرنگاارن گفت که این توقیف اذیت و تخویف بوده و قابل قبول نیست.

آژانس خبرگزاری فارس ایران میگوید هشت کارمند بخاطر دست داشتن در ناآرامی های بعد از انتخابات توقیف گردیده اند.

وزرای خارجۀ اتحادیۀ اروپائی بروز یکشنبه تعهد کردند که اتحادیۀ اروپائی بشکل قوی و دسته جمعی بهر نوع عمل اذیت و تخویف علیۀ کارمندان سفارت خانه های شان در ایران پاسخ خواهند داد.

همچنان بروز یکشنبه، وسایل نشراتی دولتی ایران گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر روحانی ایران مقامات برتانوی و امریکائی را به بیان تبصره های نامعقول در مورد ایران متهم کرد.

تهران برتانیه و ایالات متحده، هردو، را به دست داشتن در مظاهرات خیابانی و خشونتی که بعد از انتخابات تاریخ ۱۲ جون براه افتاد، متهم کرده است.

XS
SM
MD
LG