لینک های دسترسی

انصراف تندروان مناطق قبایلی پاکستان از متارکه


تندروان طالب در منطقۀ قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان در امتداد سرحد افغانستان میگویند از یک متارکۀ یک ماهه با حکومت منصرف میشوند.

اگرچه حملات هوائی طیارات بدون پیلوت ایالات متحده تندروان را دران منطقه هدف قرار میداد ولی این توافق صلح که در مورد آن تبلیغات صورت نگرفته بود، خصومت ها را دران منطقه که طالبان دران مسلط بودند، کاهش داده بود.

ولی بروز سه شنبه، یک سخنگوی جناح تندرو محلی احمد الله احمدی گفت حملات جاری هوائی ایالات متحده و عملیات قوای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی، طالبان را واداشته تا بتوافق خاتمه بخشند.

سقوط این توافق چند هفته بعد ازان صورت گرفت که قوای نظامی پاکستان عملیات تعقیب بیت الله محسود، رهبر طالبان را در وزیرستان جنوبی آغاز کرد.

در عین زمان، گزارش ها در ایالات متحده حاکیست که واشنگتن و اسلام آباد تبادلات اطلاعات استخباراتی شان را در تهاجم در منطقۀ قبایلی افزایش داده اند.

XS
SM
MD
LG