لینک های دسترسی

هشدار رهبر روحانی ایران بمقابل دست بازی در امور ایران


آیت الله علی خامنه ای، رهبر روحانی ایران حکومات غربی را بمقابل دست بازی در امور داخلی کشورش هشدار داد.

تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که آیت الله گفت حکومات غربی باید در قسمت تبصره ها و روش مداخله گرانۀ شان محتاط باشند زیرا ملت ایران واکنش نشان خواهد داد. او گفت این اعمال بر روابط آینده بین غرب و ایران اثرات منفی خواهد داشت.

او اذعان داشت که مناقشۀ ماه گذشته روی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد محافظه کار در بین رقبا و طرفداران رئیس جمهور خشم وغضب را افزایش داد . اما رهبر عالی ایران این موضُوع را یک مناقشۀ « داخلی وخانوادگی » خواند.

یک گروه طرفدار اصلاحات روحانیون ایران در شهر شمالی قم روز یکشنبه اعلام داشت که آن گروه روشنفکران واستادان انتخابات را بی اعتبار میاند. این گروه شورای نگهبان ایران را به ناکامی تحقیق دربارۀ شکایات ملزم ساخت .

پولیس ایران نه کارمند ایرانی سفارت برتانیه را ماۀ گذشته به اتهام تحریک شورش و ناآرامی که بعد از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور مشتعل شد، توقیف نمود. همۀ آن کارمندان به استثنای یک نفر آزاد شده اند.

همچنان بروز یکشنبه، مقامات ایرانی یک ژورنالیست برتانوی یونانی الاصل را که ماۀ گذشته حین تهیۀ گزارش از مظاهرات توقیف کرده بودند، آزاد نمودند.

XS
SM
MD
LG