لینک های دسترسی

قتل مقام محلی عراق در مورد کرکوک توسط افراد مسلح


مقامات عراقی میگویند افراد مسلح یک مقام ارشد محلی را در شهر شمالی عراق بقتل رسانیدند.

پولیس میگوید حمله کنندگان عزیز ریزکو رئیس تفتیش مالی کرکوک را بروز یکشنبه بضرب گلوله کشتند. انگیزۀ این قتل معلوم نیست.

تشنج فرقوی در کرکوک که دارای نفوس مشتمل بر گروه ها و فرقه های گوناگون است و کردها میخواهند با منطقۀ خودمختار کردها در شمال عراق ملحق گردد، خیلی زیاد است.

بسیاری از ساکنین عرب و ترکمن این شهر با چنین اقدامی مخالف هستند و میخواهند که کرکوک تحت کنترول حکومت مرکزی عراق باشد.

در ماه های اخیر خشونت در اکثر نقاط عراق کاهش یافته ولی تندروان بحملات شان در شمال عراق و بغداد ادامه میدهند.

چندین انفجار بم بروز شنبه بغداد و شهر شمالی موصل را تکان داده باعث قتل حد اقل هفت نفر گردید.

XS
SM
MD
LG