لینک های دسترسی

جت جنگی ناتو در قندهار سقوط کرد


مقامات افغان در کابل میگویند یک جت جنگی ناتو در بزرگترین پایگاه هوایی ناتو در جنوب افغانستان سقوط نموده و دو پیلوت آن مجروح شده اند.

مقامات ناتو میگویند سقوط به ساعت هفت و بیست به وقت محل در پایگاه هوایی قندهار واقع شد.

مقامات میگویند دو پیلوت این جت زریعه پراشوت عاجل از طیاره بیرون گردیدند و به شفاخانه پایگاه جهت تداوی برده شدند.

کسی دیگر درین واقعه صدمه ندیده است.

یک روز قبل، یک هلیکوپتر ملکی در عین پایگاه سقوط نموده و ۱۶ تن را هلاک ساخت. معلوم نیست که علت این واقعات فعالیت شورشی بوده باشد.

در یک انکشاف دیگر، وزیر دفاع برتانیه میگوید بروز یکشنبه یک عسکر برتانوی در اثر یک انفجار در ولایت هلمند کشته شد.

همچنان در ولایت فراه، به گفته مامورین افغان، از اثر انفجار یک بم کنار جاده، ۱۱ نفر ملکی کشته شده و دو تن مجروح شدند.

در عین حال، بروز یکشنبه قوای آلمانی در ولایت قندوز بر یک عراده که به سرعت بطرف شان روان بود، آتش نموده و حد اقل دو نفر ملکی را هلاک ساختند.

در یک خبر دیگر، مامورین نظامی امریکا بروز یکشنبه ویدیوی طالبان را که عسکر اسیر شده امریکایی را نشان میدهد، تقیبح نمودند.

مقامات میگویند استفاده از عسکر به مقصد پخش شایعه "مخالف قوانین بین المللی" است.

طالبان یک ویدیویی ۲۸ دقیقه را در یک صفحه انترنتی نشر کردند. درین ویدیو این عسکر که در ۳۰ جون از پایگاه ناپدید شد، نشان داده میشود.

این عسکر بووی بارگداهل که ۲۳ ساله است، شناسایی شده است. مقامات امریکایی میگویند اردوی امریکا برای نجات این عسکر آنچه در توان دارد انجام میدهد.

XS
SM
MD
LG