لینک های دسترسی

سفر مقام ارشد اتحادیۀ اروپائی به افغانستان


هفیر سولانا، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپائی، جهت مذاکره با رهبران سیاسی افغانستان در جریان انتخابات ریاست جمهوری به آن کشور سفر نموده است.

سولانا با رنگین داد فر سپنتا، وزیر خارجۀ افغانستان، در مورد تازه ترین انکشافات در منطقه صحبت نمود.

قرار است او با حامد کرزی، رئیس جمهور، چندین کاندید ریاست جمهوری، و همچنان با رئیس ماموریت نظارت انتخابات اتحادیۀ اروپائی در افغانستان ملاقات کند.

اتحادیۀ اروپائی ۱۰۰ ناظر را جهت کمک نظارت انتخابات ریاست جمهوری و ولایتی که ۲۰ آگست در افغانستان صورت میگیرد، میفرستد. هفده متخصص این اتحادیه قبلاً در افغانستان اند تا آماده گی های قبل از انتخابات را نظارت کنند.

سفر سولانا به کابل به تعقیب دیدار او از پاکستان صورت میگیرد.

او در آنجا تعهد نمود که آن اتحادیه برای تقریباً دو میلیون بیجا شده به اثر عملیات ضد طالبان در شمال غرب پاکستان، کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG