لینک های دسترسی

اختلاف نظر با حکومت گوردن در مورد قوای نظامی بریتانیا در افغانستان


یک مامور عالیرتبه برتانیا با دیگران در حکومت گورددن براون در بریتانیا اختلاف نظر نشان داده وگفته است قوای نظامی بریتانیا جهت حمایت از مساعی عساکر این کشوردر افغانستان هلیکوپتر های کافی ندارد.

مارک ملوچ براون که به رتبه وزیردروزارت خارجه بریتانیا کار میکند به روزنامه برتانوی تلیگراف گفته است که عساکر برتانوی به هدف مقابله با حملات شورشیان در افغانستان، به تحرک و سوقیات سریع ضروت دارند.

گوردن بروان، صدراعظم بریتانیا بروز چهار شنبه تصریح نمود که قوای برتانوی در افغانستان دارای مقدار کافی هلیکوپتر و سایر تجهیزات است.

او گفت عمیات نظامی بریتانیا در افغانستان در حال کسب موفقیت است.

مالوچ براون بعداً بر اظهارات اش روشنی انداخته و گفت، بریتانیا منابع کافی نظامی برای عملیات جاری دارد.

رهبران ارشد نظامی و دفاعی بریتانیا خواستار ارسال عساکر و تجهیزات بیشتر به افغانستان شده اند.

بریتانیا ۹٫۰۰۰ عسکر در افغانستان دارد تا به قوای ائتلاف در حفظ امنیت در قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست در افغانستان کمک کند.

ماه جولای در افغانستان مهلکترین ماه برای قوای بین المللی از سال ۲۰۰۱ ببعد بوده است.

XS
SM
MD
LG