لینک های دسترسی

موافقتنامۀ صلح کابل با طالبان


حکومت افغانستان میگوید آن کشور اولین آتش بس را با شورشیان محلی طالبان عقد نموده است.

این آتش بس در ولایت شمالغربی بادغیس بخاطر بهبودی امنیت، یک ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.

یک سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهور افغنستان گفت روی این آتش بس بروز شنبه موافقه صورت گرفته است. موافقۀ آتش بس بعد از ملاقات ها بین سران قبائل و رهبران طالبان اعلام شده است.

به اساس این معامله، طالبان موافقه نموده اند تا برای کاندیدان انتخابات اجازه بدهند تا دفاتر شانرا در آن ولایت ایجاد نمایند و مورد حمله قرار نگیرند.

حکومت کابل امیدوار است چنین موافقتنامه ها در سایر نقاط کشور روی کار آید.

بعد از دهه ها نزاع در افغانستان، انتخابات ۲۰ آگست در تلاش های ایالات متحده و ناتو بخاطر ایجاد دموکراسی مهم میباشد. خشونت روزافزون بیم این را بیشتر میسازد که انتخابات تحت شعاع ناآرامی ها خواهد قرار گرفت.

روز یکشنبه یکی از معاونین رئیس جمهور کرزی در انتخابات از یک سوء قصد توسط شورشیان طالب جان به سلامت برد.

مامورین میگویند محمد فهیم قسیم، سابق وزیر دفاع و یکی از جنگسالاران، در شمال افغانستان از قندوز در حال سفر بود که بالای کاروان او شلیک شد.

XS
SM
MD
LG