لینک های دسترسی

محکمه عالی پاکستان تقاضا برای اقامه نمودن جرم خیانت بر مشرف را رد کرد


محکمه عالی پاکستان تقاضا برای اقامه نمودن جرم خیانت بر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را رد کرده است.

افتخار محمد چوهدری قاضی القضات پاکستان امروز پنجشنه گفت، محکمه صلاحیت وارد نمودن فشار برای تعقیب این موضوع را ندارد.

معهذا محکمه آقای مشرف و یا حد اقل یک نماینده قانونی او را احضار کرده تا در باره تصمیم رئیس جمهور سابق در سال ۲۰۰۷ برای الغای قانون اساسی، تحمیل حالت اضطرار و عزل قضات عالی، بشمول قاضی القضات پاکسان، توضیح بدهد.

بروز پنجشنبه برای دومین روز پیهم این امریه احضار را نادیده گرفت. آقای مشرف در سال قبل برای جلوگیری از ماخذه شدن خود در پارلمان پاکستان از مقام ریاست جمهوری کشور اش کناره گیری کرد. او اکنون در لندن بسر می برد.

اقدام آقای مشرف مبنی بر عزل قضات عالی کشور باعث براه افتادن بحران سیاسی و احتجاجات جامعه حقوق دان های پاکستان در جاده ها گردید.

XS
SM
MD
LG