لینک های دسترسی

خبر کشته شدن رهبر طالبان پاکستانی


مامورین امریکایی و پاکستانی میگویند امکان دارد یک حملۀ هوای مظنون ایالات متحده بیت الله مسعود، رهبر طالبان پاکستانی را در منطقۀ وزیرستان جنوبی بروز چهارشنبه به قتل رسانیده باشد.

مامورین میگویند دلیلی موجود است که شاید حمله او را کشته باشد، ولی مرگ او تا اکنون تائید شده نمیتواند.

مامورین پاکستانی بروز چهارشنبه گفت یکی از خانمان مسعود در بین دو تنی بود که در آن حملۀ هوای کشته شدند.

وزیرستان جنوبی یک منطقۀ ناهموار، دور افتاده و بی قانون و سنگر مستحکم بیت الله مسعود میباشد. قوای نظامی پاکستان میگوید آنها آمادگی یک حمله را علیه رهبر ارشد طالبان میگیرند، که مسولیت تعداد بمگزاری های انتحاری را در سراسر پاکستان گرفته است.

او همچنان به قتل بینظر ﺒﮭﮣو، صدراعظم سابق پاکستان در ماه دسمبر سال 2007 متهم میباشد. ولی او این اتهام را رد نموده است.

ایالات متحده جایزۀ پنج میلیون دالری را بالای مسعود گذاشته است. امریکا میگوید او با مامورین القاعده ارتباط دارد.

XS
SM
MD
LG