لینک های دسترسی

بیانات رئیس ناتو در مورد ارسال عساکر بیشتر به افغانستان


اندرز فو راس موسن، منشی عمومی جدید ناتو میگوید ماموریت آن اتحادیه در افغانستان بمنظور شکست دادن طالبانی که جهش تازه کسب کرده، به عساکر بیشتر ضرورت دارد.

راس موسن بروز جمعه به رادیوی برتانیه گفت بخاطر ازدیاد تعداد عساکر، ناتو شاهد پیشرفت در جنوب افغانستان بوده است.

راس موسن، یک صدراعظم سابق دنمارک گفت انتقال تدریجی مسؤلیت های امنیتی به افغان ها یک دست آورد کلیدی ناتو خواهد بود.

ایالات متحده قبلاً گفته است قوماندان های آن کشور احتمالاً خواستار عساکر اضافی خواهند شد و پارلمان گرجستان پلان اعزام عساکر بیشتر را تصویب نموده است. اما بروز پنجشنبه وزیر خارجۀ کانادا تائید کرد که عساکر کشور بموجب پلان در سال ۲۰۱۱ بوطن باز خواهند گشت.

چند هفتۀ اخیر برای عساکر خارجی مخصوصاً مهلک بوده است. مقامات، شورشیان طالب را مسؤل میدانند، که منحیث کوشش جهت مانع شدن رای دهی مردم در انتخابات مجوزۀ ۲۹ اسد مطابق ۲۰ آگست، حملات را در سراسر کشور تشدید نموده اند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان یک اجتماع انتخاباتی در کابل دایر کرده بود که دران هزاران تن از پشتیبانان علاقمند اشتراک کردند. چنین پنداشته میشود که آقای کرزی سبقت دارد ولی با دو رقیب قوی یعنی داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی مقابل میباشد.
XS
SM
MD
LG